You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Betöltés...

Tanoda

A kedvezményezett neve: Az Informált Társadalomért Alapítvány
A projekt címe: "Lépésről-lépésre" Sümegi Tanoda támogatása
A szerződött támogatás összege: 18.835.125 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A Tanoda célja olyan tevékenységrendszer megalkotása és alkalmazása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma származású gyerekek (továbbiakban célcsoport) az alap-, illetve középfokú intézményekben sikereket érjenek el. 
A projekt befejezési dátuma: 2018.11.15.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-16-2017-00094

Az általános iskolába járó célcsoport esetében alapvető cél, hogy a Tanoda segítse képességeik kibontakoztatásán keresztül iskolai előrehaladásukat annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy a helyi mutatók alapján perspektivikus elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakiskolában folytathassák tanulmányaikat. A Tanoda a felsorolt célok elérése érdekében a gyermek szükségleteire reagáló, elsősorban tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítséget nyújt. Alapvető, hogy a Tanoda-program nem a tanulókat csoportosítja tantárgyak, szaktanárok köré, hanem éppen fordítva: a tanulók egyéni fejlettsége és szükségletei alapján határozza meg, hogy melyek azok a területek, ahol fejlesztésre, segítségre van szükségük és e területeken nyújt támogatást.

A Tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszközrendszerével hozzájáruljon a társadalmi leszakadás csökkentéséhez és a társadalmi integrációhoz. A Tanoda feltételrendszerével olyan helyzetet teremt, mely érvényesíti az igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fókuszba helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit. A Tanoda céljai összhangban vannak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény céljaival. A tanodában zajló pedagógiai munkát meghatározza az egyéni igényekre reflektáló, személyre szabott bánásmódra való törekvés, a gyermekközpontú megközelítés. A tanulók előrehaladásának nyomon követése, a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés és a partneri együttműködés jellemzi. A tanodában való részvétel a célcsoportként megjelölt tanulók számára önkéntes, ingyenes.

A tanulók kiválasztása során figyelembe kell venni az együttműködő iskolák, a gyermekjóléti szolgálat javaslatait, a szülők érdeklődését, majd előzetes felmérést kell készíteni a gyerekek és a szülők motiváltságáról és igényeiről, de végső soron a Tanoda céljainak és alapelveinek szellemisége alapján kell szabályozni a folyamatot és meghozni a döntést.

Cím
H-8330 Sümeg, Kossuth Lajos utca 18. 2/16.